Temakväll eller personalmöte

"Hur giftfria kan vi bli?"

Vill ni jobba vidare med kemikaliefrågan på ert dagis – eller behöver ni helt enkelt diskutera var ni står och hur ni vill gå vidare? Ett sätt är att arrangera en temakväll om Giftfritt Dagis, eller ge frågan en timme under t ex ett personalmöte. Detta är tänkt som ett underlag för diskussion.

Varför Giftfritt Dagis? Vi lever i en värld full av kemikalier. Vi äter dem, andas in dem och kommer i kontakt med dem via huden. Många av dem är allergiframkallande, cancerframkallande eller hormonstörande. Studier visar att inomhusmiljöer som daghem hör till de mest exponerade – bland annat för att där finns mycket plast i allt från leksaker till möbler och skumgummimadrasser. Barn är dessutom mycket känsligare än vuxna.

Är en helt giftfri dagismiljö möjlig? Knappast. Det är svårt att få reda på vad saker är gjorda av och var de giftiga ämnena finns. Alla källor omkring oss kan vi inte påverka.   Men genom kunskap och medvetna val kan vi minimera mängden skadliga ämnen

Det vi faktiskt kan göra är att minska på den regelbundna exponeringen. Att ge kroppen andningsutrymme, inte låta den vara ständigt överbelastad med ett försvarssystem som går för högtryck. Om vi kan dra ner på de dagliga doserna ftalater, bisfenoler, flamskyddsmedel och tungmetaller, då kan vi påverka.

Så skriver Therese Birath från svenska Kemikalieklok på sin blogg goodenoughtessblogspot.fi

Om ni redan läst på om ämnet, har blivit kemikalieinventerade av Ålands Natur & Miljö eller var med på utbildningsdagen med Therese Birath i september 2016 kan ni börja diskutera direkt. Om inte hela personalen är med på tåget: ge dem chansen att haka på!

Ett förenklat formulär för egen dagisinventering eller uppföljning (samma som i handlingsplanen) hittar ni som PDF här intill 

 • Läs Operation Giftfritt Dagis Handlingsplan och/eller annat material här i kunskapsbanken...
 •  ...eller håll en kort presentation av ämnet.
 • Samla ihop exempel på saker som är tveksamma ur kemikaliesynpunkt att lukta och känna på: det sätter fart på diskussionen.
 • Vad känner var och en i personalen för Operation Giftfritt Dagis: hur intressant och viktigt är detta? Vem vill göra vad? 
 • Vad finns det för hinder och utmaningar?
 • Vad finns det för fördelar och möjligheter för dagiset, för barnen, för personalen?
 • Hur vill ni börja?
 • Vem vill ni involvera, och hur? Barnen? Föräldrarna? Någon annan?
 • Gå en rundtur på dagiset! Ge er ut på upptäcktsfärd i er egen hemtama dagismiljö. Se med nya ögon, bejaka varandras idéer. Utse en sekreterare som skriver ner era idéer.
 • Vad vill och kan ni göra själva?
 • Vilket stöd behöver ni (i form av pengar, kunskap eller något annat – och av vem)?
 • Sammanfatta! Utgående från rundturen och de idéer ni antecknat, hur vill ni gå vidare? Vad vill ni göra? Vilken ambitionsnivå eller tidtabell är rimlig? Vad ska göras när, och vem är ansvarig för att det händer och följs upp?
 • Sätt gärna upp mål, så ni kan fira när ni har nått dem :-) LYCKA TILL!