Icon for cleaning cupboard

Städskrubbsfynd

Några typiska grejer i städskrubben...

VINYLHANDSKAR 

Så praktiska för händer som inte vill bli städ- eller matlagningskladdiga! Men vinylhandskarna består till hälften av plast och till hälften av hormonstörande mjukgörare som går över till bäraren (och i köket: till maten!) Handskar kan också skapa en falsk känsla av trygghet så att de i slutändan blir ett mindre hygieniskt alternativ än att helt enkelt tvätta händerna ofta. Använd så lite handskar som möjligt. Och välj hellre nitril- eller polyetenhandskar av god kvalitet med så få tillsatser som möjligt.

DAMMSUGARE 

I dammet samlas ohälsosamma kemikalier från byggnadsmaterial, hemelektronik, möbler, leksaker och allt annat vi använder och sliter. Från de flesta vanliga dammsugare flyger de minsta dammpartiklarna ut igen via utblåset. Välj en dammsugare med partikelfilter. Ett HEPA 13-filter håller kvar minst 99,75 % av de pyttesmå partiklarna. Ett annat alternativ är att torka med fuktig mopp, och kasta dammet i de brännbara soporna.

PROPPLÖSARE 

“Vanlig” propplösare är en av de farligaste kemikalier vi har därhemma. Den bygger oftast på en lutbaserade basisk lösning, och minsta stänk på hud, kläder eller ögon ger allvarliga och djupa frätskador. OCH också om vi prickar rätt och propplösaren hamnar enbart där vi tänkte oss – i avloppet – sköljs den ju sedan vidare till skada för miljön. Testa husmorstips istället – se listan Råd för Rivstart!

”EN MASSA FLASKOR”

Det är lätt att tro att det behövs en ny flaska för varje sak som ska rengöras. I värsta fall minns vi inte ens vad vi redan har utan köper en flaska till. Aceton, Fläckborttagningsmedel, Kaustiksoda: kanske är det dags att gå igenom flaskförrådet och rensa bort det som inte används? Många av de gömda glömda fossila fynden i städskrubben räknas som farligt avfall. På www.mise.ax finns en bra sorteringsguide i alfabetisk ordning. Självklart ska alla kemikalier förvaras utom räckhåll för barnahänder – alltid i originalflaska för att undvika farliga misstag.