Icon for cleaning cupboard

Tensiderna gör rent hus - och förorenar

Varje år används 3 300 ton allrengöringsmedel i Finland, och när vi städat färdigt sköljs kemikalierna ut med avloppsvattnet. Den tvätteffektiva komponenten i rengöringsmedlen är tensider.

Smuts består oftast av fett i någon form, och vatten och fett kan egentligen inte blanda sig med varandra. Tensiderna sänker vattnets ytspänning så att det kan gå in och lösgöra smutsen. Tensidernas molekyler ser ut som små huvuden med svans. De borrar in sina svansar i den feta smutsen och lyfter ut små klumpar i det omgivande vattnet. Sen håller de smutsen svävande i vattnet så den inte kan fastna igen.

Att använda tensider är i sig är inget nytt. Redan i en sumerisk kilskrift från ca 3000 år före Kristus finns recept på en slags såpa där 5.5 delar pottaska blandas med en del olivolja. När man talar om tensider menar man dock oftast de industritillverkade varianterna, som konkurrerade ut de tvålbaserade rengöringsmedlen på 1950-talet. De nya tensiderna var starka och effektiva när det gällde att lösa fett, men så småningom insåg man att de både kunde vara ohälsosamma och ledde till övergödning av vattendragen.

Tensider tillverkas av naturliga fettsyror eller oljor (tvål, såpa) eller av petroleumprodukter (syntetiska tensider). Olika sorters tensider kan vara skadliga eller ohållbara på olika sätt, från odling och tillverkningsprocess till vad som händer med de rester vi skickar ut i avloppet. Så kallade katjoniska tensider är till exempel mycket giftiga för vattenlevande organismer, bidrar till ökad kvävehalt i avloppen, är svårnedbrytbara och bedöms som mycket miljöbelastande. Alla tvättkemikalier belastar miljön, men miljömärkta rengöringsmedel är ett bättre alternativ. I Svanenmärkta tvättmedel måsta till exempel alla tensider vara lättnedbrytbara.  

VAD INNEHÅLLER RENGÖRINGSMEDEL?

Städprodukter innehåller ofta mängder av kemikalier, som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara irriterande för hud, ögon och luftvägar. Några exempel:

- Komplexbildare används för att minska hårdheten i tvättvattnet. De starkaste komplexbildarna, som EDTA och NTA, kan ackumulera tungmetaller som kvicksilver i vattenmiljöer.

- Många allrengöringsmedel innehåller 2-butoxietanol, som inte nödvändigtvis står med i innehållsförteckningen. Den här kemikalien kan bl a ge andningsproblem, lågt blodtryck och sänkta nivåer av hemoglobin i blodet.

- Diskmedel och doftspray kan innehålla hormonstörande ftalater.

- Parfymer, som används för att dölja lukten av övriga ingredienser men också för att det ska lukta ”rent” kan vara allergiframkallande.  

- Konserveringsmedel (för att inte de flytande preparaten ska mögla eller förvandlas till bakteriehärdar) kan vara hormonstörande(vissa parabener) eller ge allergi (kathoner).

- Triclosan är en kemikalie som används som konserveringsmedel och antibakteriellt medel i olika städ- och hygienprodukter. Det är giftigt för levern och att andas in, och irriterande för ögon och hud.

- Antibakteriella ämnen som triclosan, triklorkarbon och silver är miljöfarliga genom att de bryts ner mycket långsamt eller inte alls, och därför ansamlas i naturen. Triclosan och silver är mycket giftiga för vattenlevande organismer, och triklorkarbon och triclosan har fortplantningsstörande egenskaper. Antibakteriella ämnen kan dessutom bidra till antibiotikaresistenta bakterier.

- Golvvax eller golvpolish kan innehålla högfluorerade ämnen för att avvisa smuts och vatten. Vissa av dem är reproduktionsstörande eller misstänks vara cancerframkallande. De är mycket svårnedbrytbara: det vi släpper ut i naturen idag kan stanna där i tusentals år.