Giftfritt Dagis Rapport

Kemikalieinventeringar vid åländska daghem 2016

Operation giftfritt dagis inleddes med inventering av kemikaliesituationen vid 12 åländska daghem i landsorts- och skärgårdskommunerna. Målet har varit att nå inte bara dagispersonal och föräldrar, utan också beslutsfattare på alla nivåer med ansvar för allt från ekonomi och upphandling till större prioriteringar. Viktigast är att minimera småbarnens exponering av farliga kemikalier i omgivningen. Ett mål är också att kommunerna ska ta in minskad kemikalieexponering i sina arbets- och verksamhetsplaner för barnomsorgen.

Inventeringen skedde med hjälp av ett formulär som utarbetats med svenska Naturskyddsföreningens mall som grund. Vi har sett över olika temaområden som byggnadsmaterial, inredning, leksaker, bruksföremål och rengöringsmedel tillsammans med en representant från personalen. Kartläggningen handlade inte bara om att fylla i formulär, utan innebar också levande möten och samtal med daghemspersonalen om såväl saker och förutsättningar som förslag till åtgärder: "Vad är alternativet?"

Inventeringarna resulterade i en rapport; en lägesbild av kemikaliesituationen på 12 åländska daghem 2016 som också innehåller en del praktiska tips. Rapporten finns bifogad som PDF här intill.