Icon for nursery

Vaddå hormonstörande?

”Man kan inte akta sig för allt. Det måste ju ändå vara pyttelite han får i sig”, säger en mamma vars bebis suger på hennes mobiltelefon.

Men för just hormonstörande ämnen kan ”pyttelite” vara farligast av allt.

När det talas om hormonstörande ämnen är det lätt att tro att det enbart handlar om könsfunktioner och fortplantning. Men hormonerna (från grekiskans hormon, driva på) består av en mängd olika signalämnen som kroppens endokrina körtlar tillverkar. De fungerar som budbärare mellan celler eller organ, och de stimulerar eller bromsar olika processer i våra kroppar. Problemet med de hormonstörande ämnena är att de liknar kroppens egna signalsubstanser. När de tar de riktiga hormonernas plats i cellerna når de riktiga budskapen aldrig fram. Kroppen fungerar sämre, och med tiden kan vi bli sjuka.

BARN OCH UNGA KÄNSLIGAST

Allra känsligast för de här ”falska budbärarna” är vi i intensiva utvecklingsfaser, som fostertiden, småbarnsåren eller puberteten. Vissa skador kan visa sig ganska snart – som låg födelsevikt, medfödda missbildningar, allergier eller inlärningssvårigheter hos barn – medan andra märks först årtionden senare i form av till exempel fertilitetsproblem eller nedsatt immunförsvar.

MÅNGA DIAGNOSER

Det finns en hel rad diagnoser som förknippas med vår ökade exponering för hormonstörande ämnen: för tidig pubertet, missbildade könsorgan, nedsatt spermakoncentration och svårigheter att bli gravid. Men också bland annat cancer, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, försämrad hjärnutveckling och inlärningssvårigheter, sköldkörtelproblem, benskörhet och skador på immunsystemet.

Märkligt nog vänjer vi oss – många av de här diagnoserna har blivit så vanliga att vi ser dem som normala delar av livet. Och alla de vanliga grejer och grunkor vi omger oss med varje dag, inte kan väl de vara farliga? Om de var så giftiga skulle de väl inte få säljas?

SMÅ DOSER KAN VARA VÄRST

Olika kemikalier påverkar kroppen på olika sätt. Hormonstörarna är sällan tydliga gifter i stil med tungmetaller eller frätande ämnen i barnsäkra flaskor. Istället är de farliga för att de liknar livets själva byggstenar och har förmågan att förändra viktiga processer i våra kroppar. Det kan ta länge innan problemen märks, men de kan påverka levande varelser i flera generationer framåt.

De flesta giftiga ämnen blir mer farliga ju större mängd vi utsätts för. Men de hormonstörande ämnena fungerar annorlunda. De tycks vara minst lika farliga i försvinnande små mängder – för det är ju i mycket små koncentrationer som kroppens egna hormoner opererar och kommunicerar. Riskerna handlar snarare om tajming än om mängd: fel budskap mitt i en viktig utvecklingsfas kan få fatala följder.

RUM FÖR ÅTERHÄMTNING

Kemikalierna finns överallt i vår vardag. Vi kan inte alltid påverka materialen i vår omgivning, och det är svårt att få reda på vad olika saker innehåller. Men med lite kunskap kan vi skydda åtminstone barnen från en del av värstingarna. Åtminstone i det rum där de leker på dagen och sover om natten.