"Hur miljövänliga är städföretagen?"

”Vi städar själva så miljövänligt vi kan, men vi vet ju inte vad städföretagen använder när de kommer på sommaren”, säger en dagisstäderska som gått kurs i miljöstäd och rensat i städskrubben. Så... vad använder de?

I städskåpen på åländska daghem trängs flaskor och dunkar av olika ålder och ursprung. Men många daghem har de senaste åren börjat ersätta de medel som tar slut med mer miljövänliga produkter, och minskat mängden kemikalier genom att städa med till exempel mikrodukar och liknande, som Enjo. Det mesta – såväl miljömärkta som konventionella produkter – inhandlas hos städföretagen Feja och Städsystem, som också rycker ut vid t ex dagisens årliga storstädningen. Båda företagen har en uttalad miljöpolicy.

Vi frågade dem båda: Hur kommer miljöpolicyn till uttryck i mötet med daghemskunderna?

Jan Ekbom är städchef på Feja:

Jag jobbat med att bli miljövänligare i arbetet i 26 år, och är framför allt intresserad av biotekniska medel med alkoholetoxilat, som är helt naturliga och snabbt bryts ner. Ett litet minus med de miljövänliga biotekniska produkterna är att de kräver mer kunskap av användaren. Det är väldigt viktigt att följa doseringen. Om du har för våta städredskap eller använder för mycket tvättmedel blir golvet som en kardborre under moppen, och jobbet blir tyngre. Den största skillnaden jag har sett under den tid jag jobbat med det här är annars att den privata sektorn springer ifrån den offentliga sektorn när det gäller miljövänlighet. Där den offentliga sektorn ofta köper det billigaste går den privata sektorn före lagstiftningen och satsar på de miljövänliga alternativen. Det behövs ju inte så mycket medel när man städar, särskilt när man använder biotekniska preparat. Så som jag ser det lönar det sig att vara miljövänlig.

Sune Jansson är projekt- och miljöansvarig på Städsystem och säger så här:

Eftersom vi är ISO 9000- och ISO 14001-certifierade gör vi ständiga uppföljningar av vår totala service, och där ingår vår miljöpolicy.  Vi gör även ständiga uppföljningar på vår egen städverksamhet och använder produkter märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Men även för icke miljömärkta produkter sätter EU höga krav idag, t ex när det gäller vilka råvaror man får använda. Sen finns det också något som heter Eco kem som är helt giftfria. Där säljer vi det tyska märket Sonett som vi marknadsför starkt. Även där har EU hård kontroll på tillverkarna, och de har flera miljömärkningar. Ytterligare en produktgrupp är Bio kemi-produkterna som bygger på levande bakterier. De är dock inte lika kontrollerade eftersom de inte tillverkas inom EU. Att städa miljövänligt handlar dock inte bara om vilka produkter man använder. Ca 30 % av användarna överdoserar, och det mår varken miljön eller de människor som jobbar med medlen bra av.  

Vad erbjuder ni för tjänster när det gäller städning och hygien på daghem?

Jan Ekbom, Feja:

Vi erbjuder komplett städtjänst om så önskas dvs. lokalvård, golvvård och fönstertvätt. Många åländska daghem har egen städpersonal för lokalvården, och anlitar oss för golvvård och fönstertvätt, ibland storstädning

Sune Jansson, Städsystem:

När vi städar på daghem använder vi uteslutande ekologiska produkter och Svanen-märkta städmaterial. Med tanke på att barnen kryper på golven och sätter saker i munnen bör man använda ekologiska produkter på alla daghem. I butiken erbjuder vi oftast Svanen-märkta produkter när det gäller torkpapper, maskindisk och städmaterial som städdukar och moppar. När det gäller kemikalier för städning rekommenderar vi Bra Miljöval och Svanen-märkt, men framförallt Eco Kem-produkter av märket Sonett.

Är miljöintresset upp till kunden, eller försöker ni medvetet utbilda era kunder om hållbara alternativ?

Jan Ekbom, Feja:

När det gäller rengöringsprodukter köper man ofta det man “brukar” köpa. Vi lyssnar först på kundens behov av kemikalier och oftast erbjuder vi dem miljövänliga alternativ. Vi försöker sälja de biokemiska medlen, men vi vill inte trycka i någon information den inte vill ha, så här gäller att lyssna in kunden lite.

Sune Jansson, Städsystem:

När det kommer in en person från ett daghem frågar vi först vilka produkter de använder i dag, och utgående från det börjar vi diskutera. Vi rekommenderar eco-produkter, men alla är inte så lätta att övertala. När vi håller  utbildning brukar jag föreläsa om de ekologiska produkterna, och fler och fler vågar prova.

Vad använder ni själva för produkter när ni kommer in för att göra den årliga storstädningen? Är dessa produkter miljömärkta? Om ni utför andra tjänster (t ex mattvätt) där kunden inte frågar vilka preparat ni väljer, på vilket sätt arbetar ni då utifrån er miljöpolicy?

Jan Ekbom, Feja:

Feja använder till 99% av all rengöring biotekniska rengöringsmedel. Dock behövs det ibland något rengöringsmedel som tex. innehåller klor och på grund av detta inte är miljövänligt.

Sune Jansson, Städsystem:

Om vi gör en storstädning i dag så används enbart eco-produkter och Svanen- märkta produkter, och även vårt städmaterial är Svanenmärkt. Vaxer och vaxbort-medel är Svanen-märkta, och vid mattvätt använder vi ECO-medel.

Något annat? Städråd eller tips på era bästa produkter… något ni vill bidra med till dagis- och städpersonal som vill bli mer kemikaliesmarta?

Jan Ekbom, Feja:

Använd alltid städutrustning av bra kvalitet – ta hjälp av professionella. En trådmopp är bara ren den första kvadratmetern. Se till att städredskapen är rena och använd så lite vatten som möjligt. Folk är vana vid att ett nytvättat golv ska va vått, men det tycker inte jag. Eller att en nystädad lokal ska “lukta rent” – fast de vanligaste parfymerna i rengöringsmedlen är starkt allergiframkallande. De flesta biotekniska medlen är helt parfymfria. Man kan spraya på doft efteråt. Eller så vänjer man sig så småningom med att det som är rent är fräscht i sig. - Våra biotekniska medel är märkta med EU:s Ecolabel. Men att ett medel inte är miljömärkt betyder inte att det är en miljöbov. Det viktiga är att följa tillverkarens doseringsanvisningar. Och miljömärkningarna är förstås en hjälp för den som inte är så bra på att tolka innehållsförteckningar.  

Sune Jansson, Städsystem:

Vi hjälper kunderna med arbetsätt och metoder och berättar vad vi använder för medel och material. Vi provar också ständigt nya produkter och material. - Mitt första tips är att kontrollera doseringen, eftersom överdosering är en stor miljöbov. Mitt andra tips är att använda produkter med eco-märkning och kontrollera att märkningen stämmer. Vi rekommenderar förstås Sonett som har ett brett sortiment med enbart ekologiska produkter. För storstädning har vi en produkt som vi använder mycket, Abbnet Eco, som fungerar för alla ytor, även textilier. Jag har funderat på att man borde ha ett informations tillfälle där man kunde förklara varför man ska använda eco-produkter, där både dagispersonal och beslutsfattare som politiker och inköpare borde vara med.

Är produkter säkra för att de följer EU-lagstiftning? Det är inte självklart i dagsläget. ”EU vågar inte ta strid mot farliga kemikalier”, skriver sju forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet 16 november 2016. Som lagstiftningen fungerar idag krävs starka bevis för att ett visst ämne medför stora hälsorisker innan det förbjuds eller begränsas. Dessutom är det svårt säkerställa effekterna från ett ämne när vi dagligen utsätts för en kombination av många olika kemikalier. Det svåra i riskvärderandet utnyttjas av den kemikalietillverkande industrin, som systematiskt ifrågasätter resultat från studier som visar på skadliga effekter. Det fördröjer i sin tur strängare lagstiftning. Och även om t ex tvätt- och rengöringsmedel har innehållsförteckningar, är det är inte till någon större nytta om vi inte förstår vad vi läser. Det är här miljömärkningar som Bra Miljöval, Svanen och Ecolabel är viktiga: kemikalierna bedöms utifrån betydligt strängare miljö- och hälsokriterier än konventionella produkter. Fråga efter miljövänliga medel och utrustning vid upphandling och vardagsinköp, och erbjud städpersonalen kompetensutveckling inom miljöstäd.