Råd för rivstart

- Bygg hus som andas

Mineralull buffrar inte fukt på samma sätt som naturmaterial, och därför används plastskivor för att stoppa fukt inifrån att nå ut i isoleringen. Välj byggmaterial av förnybara resurser som är energisnåla att producera, som inte kräver långa transporter och som andas (exempelvis trä, cellulosafiber, halm och lera) för färre främmande ämnen och ett behagligare inomhusklimat.

- Sök giftfria alternativ

Tätskikt, fogmassor, byggskivor och ytbehandlingar kan innehålla farliga kemiska ämnen och tungmetaller som ger ifrån sig emissioner; utsläpp i inomhusmiljön. Ekologiska kemikaliesmarta material finns eller kan beställas också i vanliga byggvaruhus fast de inte står längst fram på hyllorna. Läs på och våga fråga – konsumenternas intresse driver utvecklingen! Kolla alla material mot miljödatabaser som www.sundahus.se eller www.bastaonline.se

- Plastbanta golvet

Plastgolv lagda före millennieskiftet ska bytas. De värsta hormonstörande mjukgörarna har fasats ut, men fortfarande används snarlika ämnen som kan visa sig skadliga i framtida forskning. Välj gärna andra material än plast, som linoleummatta (inte överdragen med plast), massivt trägolv eller tjockt omslipningsbart parkettgolv utan höga halter lim.

- Måla människovänligt

”Vanlig” färg på burk från affären kan innehålla hälsofarliga kemikalier som t ex formaldehyd, isocyanater, tungmetaller, flyktiga organiska lösningsmedel, konserveringsmedel, antimögelmedel, bekämpningsmedel och hormonstörande mjukgörare som ger plastfärger rätt konsistens. Färger märkta med Svanen eller EU-blomman innehåller inga tungmetaller eller mjukgörare, ställer strängare krav på lösningsmedel och uppfyller också vissa kvalitetskrav. Vill du ha ännu mer koll på kemikalieinnehållet? Blanda egen äggoljetempera, linoljefärg, limfärg, lerklining...

- Planera för kretslopp

Återanvänd välbevarat virke och detaljer från gamla byggnader som gjort sitt. Välj material och byggmetoder som underlättar senare återbruk, och som inte ökar mängden problemavfall vid varken tillverkningen, byggandet eller när huset ska rivas. Planera också för cirkulära system när det gäller vatten och avfall. Gör det bekvämt och lätt att göra rätt.

- Dissa tryckimpregnerat

Använd aldrig tryckimpregnerat trä inomhus, i bastun, i konstruktioner med kontakt med livsmedel eller dricksvatten, i kontakt med grönsaksland eller på känsliga grundvattenområden. Välj helst andra alternativ helt och hållet för att inte belasta naturen med koppar och andra giftiga kemikalier under lång tid. Exempel: kvistfritt kärnvirke, tåliga träslag och kiselimpregnering.

- Tänd inga Mise-brasor!

Sågspån och andra rester av impregnerat virke skall föras till återvinningsstationen, inte brännas eller dumpas. Samma sak gäller det mesta av avfallet från en byggarbetsplats. ”Gratis” för dig är dyrt för marker och vattendrag, och för kommande generationer människor och djur.