Kemikaliekoll Åland

(Short English summary below)

Från oroliga föräldrar till dagisbarn till... oss alla

Det började som en enkel studiecirkel. Några medlemmar i Ålands Natur & Miljö ville lära sig mer om vardagens kemikalier för att ge sina barn en så giftfri uppväxt som möjligt. Gruppens entusiasm var smittsam, och initiativet ledde vidare till ett växande och flerårigt projekt.

Med hjälp av PAF-pengar har föreningen inventerat åländska daghem (Operation Giftfritt Dagis, 2016-2017), undersökt typiska grejer och material i åtta rum och skrubbar (Kemikaliekoll Åland Hemma, 2018) och även nosat på hur man kan bygga mer kemikaliesmarta hus (Kemikaliekoll Åland Hus & Gård, 2019). 

År 2020 har vi med hjälp av finansiering från Nordiska Ministerrådets Småsamfundsgrupp vidareutvecklat projektet i Kemikaliesmart Ö, eller Chemically Clever Island, tillsammans med Miljöstyrelsen på Island och den lokala Leader-organisationen Hiiumaa LAG på Dagö. Den här websidan är en del av slutresultatet. På de engelska delarna av sidan har vi samlat gemensamt material, både fakta om kemikalier och idéer riktade till föreningar och andra som själva vill sprida kunskap om kemikalier.

Välkommen till Ålands Natur & Miljös lokala sidor på svenska. 

Här håller vi på att lägga in det material vi samlat under de senaste årens kemikaliearbete:

En kunskapsbank att återvända till när du vill

  • kemikaliebanta ditt liv,
  • göra kemikaliesmarta nyinköp, 
  • och kanske rentav jobba vidare med de här frågorna tillsammans med andra. 

 

A six-year focus on chemicals - ENGLISH SUMMARY

From a study circle to the Operation Non-toxic Day-nursery to the project Chemically Clever Åland to Chemically Clever Island – what a journey for a small environmental NGO like Ålands Natur & Miljö!

The first baby step was a study circle, initiated by members who wanted to learn more about reducing the exposure of chemicals in their own lives. Their enthusiasm was contagious, and led to an organically developing and growing project.

In the English parts of this website we present a great deal of our material in English. This, however, is our local part of the website, where we are gathering material in Swedish, from the Non-toxic Day-nursery to local articles and events.