Operation Giftfritt Dagis

Ålands Natur & Miljö har de senaste åren uppmärksammat de kemikalier som påverkar oss i vardagen – i kosmetika, rengöringsmedel, mat, byggmaterial, möbler, plast etc. 2015 tog föreningen initiativ till ”Operation Giftfritt Dagis” för de åländska kommunerna efter modell från Svenska Naturskyddsföreningens ”Operation giftfri förskola”, med målet att minska småbarns exponering för giftiga kemikalier.

Förutom problemen med utsläpp i miljön har kemikalieexponering kopplats till en rad olika sjukdomar som bland annat diabetes, övervikt, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, nedsatt spermieproduktion, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, allergier, astma, autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer.

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. De har tunnare hud, de utvecklas fortfarande, och de andas, äter och dricker mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Barn leker i dammet nära golvet där kemikalieresterna samlas, och de stoppar både föremål och smutsiga händer i munnen. Studier visar att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade. I just dagismiljöerna finns till exempel ofta massor av plast i olika former – från möbler och leksaker till skumgum-mimadrasser. Forskare har hittat bl a hormonstörande ämnen som ftalatater, flam-skyddsmedel och perfluorerade ämnen i förskolemiljöer där småbarn vistas hela dagarna.

Syftet med projektet har varit att nå inte bara dagispersonal och föräldrar, utan också beslutsfattare på alla nivåer med ansvar för allt från ekonomi och upphandling till större prioriteringar. Målet är att kommunerna ska ta in minskad kemikalieexponering i sina arbets- och verksamhetsplaner för barnomsorgen. I de små kommunerna på Åland kan kunnig och medveten daghemspersonal också göra stor skillnad både genom inköp och vardagsrutiner. Viktigast är att minimera småbarnens exponering av farliga kemikalier i omgivningen.

Här har vi samlat det viktigaste materialet från Operation Giftfritt Dagis så att daghem och kommuner kan arbeta vidare på egen hand.