Hus & Gård: Tänk livscykel!

Inte bara det färdiga huset räknas. Tänk livscykel för kemikaliesmarta och hållbara materialval.

FRAMSTÄLLA BYGGNADSMATERIAL

Trä är en förnybar råvara med egen struktur och form: kräver i sig inga industrikemikalier (utom vid förädling, som när restprodukter fogas ihop med stora mängder lim i skivor eller snabbvuxet poröst virke impregneras för utomhusbruk). 

Koldioxidutsläppen från stommen i ett cementhus är 10 gånger större än från motsvarande stomme av trä. Betong, mineralull, lim, färger, lösningsmedel och plastbaserade byggnadsmaterial innehåller ofta giftiga kemikalier: farliga för människor och miljö redan då de tillverkas.

TRANSPORTERA

Musselskal är kemikaliesmart isolering - i Danmark där de finns nära till hands. Verklig hållbarhet kräver lokala alternativ med minskade transporter som sparar naturresurser och utsläpp. Trä- och textilfiber för isolering kommer i allt mer kemikaliesmarta versioner.

Läs på burkar och förpackningar! Om målfärgen tillverkats i Kina har de skrymmande burkarna rest långt. Förutom klimat- och utsläppsaspekten innehåller de mängder av tillsatser för att färgen ska hållas fräsch och bibehålla sin konsistens under lång tid.

BYGGA

Hur mår den som bygger huset och andas in ångorna och dammet under tiden? Naturliga material som trä, sten, halm och lin liksom färger med skonsamma pigment, lösningsmedel och bindemedel är ofta både mer miljövänliga och hälsosamma att arbeta med. 

Vanlig plastbaserad färg innehålla allt från  konserverings- , antimögel-  och lösningsmedel till hormonstörande mjukgörare. Många målare drabbas av allergier och andra hälsobesvär. Också t ex mineralull och limträskivor är ohälsosamma att arbeta med.

BO/ ANVÄNDA

Sundaste huset är byggt av material som andas: samspelar med fukt och temperatur innanför och utanför huset. Det innehåller också minimalt med syntetiska byggkemikalier.Trä och andra naturmaterial ger bästa inomhusklimatet.

De flesta människor befinner sig inomhus 90 procent av tiden. Ofta är luften mer förorenad inomhus än ute, främst  på grund av ämnen som byggmaterialen släpper ifrån sig. Barn är särskilt känsliga. Låt dem slippa plastgolv och nymålat!

BYGGA TILL/ FRÅN/ RIVA

I gamla trä- och stenhus som gjort sitt kan stora delar av materialet tas till- vara och återanvändas. Välj material och byggmetoder som underlättar återbruk, eller som kan återgå till naturens krets- lopp utan att sprida farliga kemikalier i luft, jord och vatten. 

Ungefär 27 % av Sveriges totala sopor härstammar från byggbranchen, liksom nästan 40 % av allt farligt avfall. Med dagens byggtekniker är olika råmaterial  svåra att sära på, och vid ombyggnad eller rivning hamnar det mesta på soptippen.