Kemikalielexikon

Egentligen är allt vi ser omkring oss kemi: Kemiska ämnen i olika kombinationer. När vi talar om kemikalier brukar vi ändå mena alla de mer eller mindre konstgjorda ämnen som vi människor hittar på eller tar ur sitt sammanhang och sprider omkring oss. Till nytta, nöje och bekvämlighet, men också till skada för människor och miljö.  

Kemikaliefrågan är krånglig och komplex, det kan vara svårt att få kunskap om olika material och det finns inte alltid enkla svar om vad som är rätt och fel. I detta lexikon har vi samlat och förklarat några vanligt förekommande begrepp och problematiska material.