Kemikalier hemma: Åtta rum

Vi lever vår vardag i en cocktail av tusentals kemikalier, och många av dem är skadliga för både människor och miljö. Vill du ha mer Kemikaliekoll så du kan göra smartare val?

Under 2018 bjöd Ålands Natur & Miljö på en guidad tur genom rummen där hemma: Åtta rum under åtta månader, med typiska grejer och material som täcker rätt mycket av vad vi människor sysslar med om dagarna. Var finns kemikalierna, och hur kan vi undvika dem?

Läs om hemmets kemikalier här, eller hämta ett eget ex av trycksaken "Kemikaliekoll Åland Hemma RÅD FÖR RIVSTART" på Ålands Natur & Miljös kansli på Simonsgränd i Mariehamn.