Miljömärkningar - ett examensarbete

MILJÖVERKTYGET är tänkt att vara ett stöd i miljömärkningsdjungeln

Hur konsumera hållbart och undvika onödiga kemikalier i en värld där minsta lilla gosedjur tycks utgöra en komplex materialblandning med oviss historia?

De flesta saker vi köper har ingen innehållsförteckning, och även när den faktiskt finns där – som när det gäller livsmedel eller hudvårdsprodukter – är den ofta svår att förstå.

Miljömärkningarna är tänkta att vara en hjälp: någon annan har kunskapen, har tänkt ut kriterier och kontrollerat att produkterna är människo- och miljövänliga. Det finns bara ett problem: själva märkningarna utgör en djungel i sig. 

Olika märken fokuserar på olika kriterier och har olika stränga krav. Det är lätt att bli förvirrad – och i värsta fall känna sig lurad och ge upp helt.

På uppdrag av Ålands Natur & Miljö har tre studenter vid Arcadas utbildningsprogram för företagsekonomi, Amanda Hakola, Arthur Therman och Sandra Fröjdman i sitt examensarbete Miljömärken vid inköp – Case: giftfritt dagis gått igenom de olika märkningar som finns och vad de står för. Handledare är Siv Relander.

Examensarbetet initierades från början som ett komplement till Operation Giftfritt Dagis, och fokuserar på daghemmens behov med tre produktgrupper i fokus: 1) leksaker och pysselmaterial, 2) livsmedel samt 3) möbler och textilier.

Så här skriver författarna själva:

”Syftet är att skapa ett underlag, ett så kallat miljöverktyg, som ska underlätta inköpare på daghem att fatta miljövänliga köpbeslut. Dessutom är syftet att tydliggöra, vilka miljömärken som berör de utvalda produktgrupperna.”

Men materialet är förstås relevant inte bara för daghem, utan för var och en som vill göra hållbara val vid inköp, antingen privat eller i jobbet.

Ur innehållet:

- Regler och skyldigheter för licensinnehavare i frågan om ett miljömärke.

- Olika märkens kriterier och vad de innebär.

- Miljömärkning i de nordiska länderna, inklusive de mest kända nordiska märkena och skillnaderna mellan dem.

- Samverkan mellan miljöorganisationerna.

- Hållbar utveckling, socialt ansvar, avfall och återanvändning, miljövänlig produktion, gröna transporter och Eco Design.

- Konsumentperspektiv, producentperspektiv och samhällsnytta när det gäller miljömärkningar.

- Direkt och indirekt miljömärkning.

- Jämförelser av olika miljömärkningar – en kvalitativ studie.

- Miljöverktyg för olika produktgrupper.

Examensarbetet i dess helhet, inklusive miljöverktygen med tabeller över vad olika miljöverktyg innebär, hittar du som PDF här intill.